Hall Of Fame

Year 2016-17

 

AbhiTech Creations

Result for year 2017-18

Computer Science

Subject Code 083

Total Students Taught : 28

 

GOURAV SHARMA 99/100   (KV)

SIDDHI JAIN  

98/100  (FS)

VISMAY CHOURASIA 

98/100  (FS)

VISHAL SURYAWANSHI 98/100 (FS)

ANUJA DEHARIA 

98/100 (FS)

 

VISHAL GHORSE 

 96/100 (KV)

ASHWIN RAGHUWANSHI 

 95/100 (FS)

MOKSHA JAIN 

 95/100 (FS)

 

MAHIMA SHARMA   94/100 (FS)

HRITIK SONI

93/100 (KV)

PRAKHAR RAI  

93/100 (KV)

PRASHANT THAKUR   93/100 (KV)

RIYA SHUKLA   

93/100 (FS)

NISARG SHUKLA  

91/100 (FS)

SATYAM TIWARI  

91/100 (KV)

DIVYA SHARMA 

 90/100 (KV)

SHRUTI SHARMA   90/100 (FS)

SHIVANI NAGWANSHI   90/100 (KV)

DEVESH SINGH KSHATRIYA  

89/100  (KV)

ADARSH TIWARI  

85/100 (KV)

CHAITANYA KAUSHAL   85/100 (FS)

NANCY DHAKATE 

 85/100 (KV)

ABHAYA BHARGAVA 

 84/100 (KV)

JIGYASHA SURYA   84/100 (KV)

PRAKHAR TAMRAKAR    83/100 (FS)

 

AbhiTech Creations

Result for year 2017-18

Informatics Practices

Subject Code 065

Total Students Taught : 9

 

AMI BHATT

098/100

(KV)

SONAL DHARPURE 

 098/100

(KV)

 

VISHAKHA NINAWE 

 098/100            (KV)

AESHNA JAIN

097/100

(FS)

PRAGATI RAGHUWANSHI  

096/100

(kv)

 

PALLAVI THAKRE  

094/100

(KV)

ANAVAY KOHADE 

093/100

(KV)

SHIVANI KOURAV   

092/100

(FS)

VAISHNAVI SURYAWANSHI

091/100(KV)