AbhiTech Creations

XII Results 2016-17

Total Students Taught : 40

 

Aniruddh Maheshwari

(FS 100/100)

 

Neha Pasine

(FS 100/100)

 

Atharva Sahu

(FS 100/100)

 

Saagardeep Thakre

(FS 99/100)

 

 

Shweta Gautam

(KV 99/100)

Pushkar Paranjpe

(KV 96/100)

Swarna Dubey

(FS 95/100)

Agni Choudhary

(FS 95/100)

Sanjana Pansary

(FS 95/100)

Ruchi Daheria

(FS 95/100)

Prerna Dehariya

(KV 95/100)

Ayush Mankar

(KV 95/100)

Renuka Sutone

(FS 94/100)

Shivank Jain

(FS 94/100)

 

 

 

Bharat Sahu

(KV 93/100)

 

Saket Patel

(KV 93/100)

 

Yukti Meshram

(FS 93/100)

 

Nupur Hirankede

(KV 92/100)

 

 

Shubhra Niburkar

(FS 91/100)

Purva Saraf

(KV 91/100)

Vikas Dubey

(FS 91/100)

Arya Choudhary (FS 89/100)

Naincy Mishra

(FS 88/100)

Vineet Khare

(FS 88/100)

Riya Dubey

(KV 87/100)

Pratimesh Kolhe

(KV 87/100)

Sreya Chatrvedi

(FS 85/100)

Ananya Namdev

(KV 85/100)

Sameeksha Upase

(KV 84/100)

Paras Thakur

(FS 83/100)

 

 

Pryanka Bhargava

(KV 83/100)

Anujeet Suryawanshi

(KV 83/100)

Satyarth Bihare

(KV 83/100)

Prince Rajak

(FS 82/100)

Tanmay Patel

(FS 81/100)

Kajal Chouhan

(KV 81/100)

Yash Ghorpade

(KV 81/100)